Remo Tools: Föräldrapenning 2017

Lön före skatt per månad:

 FL 0 dagar/veckaFL 1 dagar/veckaFL 2 dagar/veckaFL 3 dagar/veckaFL 4 dagar/veckaFL 5 dagar/veckaFL 6 dagar/veckaFL 7 dagar/vecka
 SEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lönSEKAndel av lön
Arbetar 0 dagar/vecka 00 % 2 00011 % 4 00022 % 6 00034 % 9 00045 % 11 00057 % 13 00068 % 16 00080 %
Arbetar 1 dagar/vecka 3 00019 % 6 00031 % 8 00042 % 10 00054 % 13 00065 % 15 00077 % 17 00088 %   
Arbetar 2 dagar/vecka 7 00039 % 10 00051 % 12 00062 % 14 00074 % 17 00085 % 19 00097 %      
Arbetar 3 dagar/vecka 11 00059 % 14 00071 % 16 00082 % 18 00094 % 21 000105 %         
Arbetar 4 dagar/vecka 15 00079 % 18 00091 % 20 000102 % 22 000114 %            
Arbetar 5 dagar/vecka 19 00099 % 22 000111 % 24 000122 %