Remo Tools

Euklides

Vad är största gemensamma delaren till två heltal?

Tal1:

Tal2:

Största gemensamma nämnaren är 21